Welkom op www.graffitibeasts.nl waar helderheid een groot goed is.
Graffitibeasts.nl is onderdeel van Graffitibeasts Brazilie. Als u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief dan laat u online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming zijn wij verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen zo dicht bij wat wij -onder meer- willen uitstralen met onze website (eenvoudig, open, helder, verbindend), dat het vormgeven van deze verklaring zowaar plezierig was.

Uw gegevens worden uiteraard zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruiken wij uw gegevens alleen voor dat doel. Als u een offerte  aanvraagt via de site of via het contactformulier contact met ons neemt, gebruiken wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer om contact met u op te nemen. De persoonlijke toelichting die u er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat u de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of  een offerte aanvraagt worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over uw activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met u op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, gebruiken wij uw naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en u te informeren. En alle informatie die u per mail deelt, slaan wij zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Uw gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of u anderszins te informeren over onze bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

– bank, vanwege de verwerking van betalingen

– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens

– website hoste, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren

– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief

– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind u de mogelijkheid om u af te melden.

Google Analytics

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

De gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan vijf jaar na afloop van de dienst.  Wij behouden 5 jaar voor eventuele toekomstige samenwerkingen. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en wij maken het voor u in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen.